สนามที่ 4, 13-14 สิงหาคม 2559
ณ หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี
 
 

     
 
 


PRO-AM SKI GP
SPORT GP
PRO-AM RUNABOUT 1000 SUPERSTOCK
PRO-AM RUNABOUT GP

TOSHI SAMURAI OHARA
#141 - JAPAN / JETTRIN TEAM
& HERO JET

สุภัค เสร็จธุระ
#52 - PTT BLACK HAWK
MOTOR SPORTS

ธีรพงศ์ ขุนเจ๋ง
#218 - SINGHA - PTT TEAM

กตัญญู  ชมอิ่ม
#T17 - FLOWJET RACING TEAM


PRO-AM RUNABOUT 800 OPEN
PRO-AM RUNABOUT LIMITED
PRO-AM SKI 2 STROKE STOCK
PRO-AM RUNABOUT 4 STROKE STOCK

ทิพย์มงคล เข็มศรี
#12 - SINGHA - PTT TEAM

ธีระ เสร็จธุระ
#15 - YAMAHA WAVE RUNNER
SINGHA THAILAND

TOSHI SAMURAI OHARA
#J77 - JAPAN / JETTRIN TEAM
& HERO JET

ธีระ เสร็จธุระ
#51 - YAMAHA WAVE RUNNER
SINGHA THAILAND


SPARK STOCK
RIDER + SPARK STOCK
SEADOO 260 STOCK
SEADOO 300 STOCK

สุภัค เสร็จธุระ
#52 - RED EAGLE KIAT LOPBURI
BY YURI

ธนภัทร ทิพย์ประไพ
#20 - B-LINKS

ชัยสิทธิ์ แก้วไทรคู
#59 - TAPEE JET KITTIWATTANA
WATER SPORT SURATTHANI

กตัญญู  ชมอิ่ม
#T17 - FLOWJET RACING TEAM


RIDER+ SEADOO 260 STOCK
RIDER+ SEADOO 300 STOCK
EXPERT VETERANS RUNABOUT LIMITED (40+)
MASTERS (40+) SKI OPEN

เฉลิมวงศ์ กลิ่นจันทร์กลั่น
#22 - COSMO JET SKI LAKE

ชญพัฒน์ ตังสกุล
#55 - FLOWJET RACING TEAM

พิเชฐ เสร็จธุระ
#15 - YAMAHA WAVE RUNNER
SINGHA THAILAND

ฐิดาภัชร์ ศรีวะอุไร
#19 - FLAMINGO JET SKI TEAMAMATEUR SKI LIMITED
AMATEUR RUNABOUT 800 LIMITED
AMATEUR WOMEN SKI LIMITED
NOVICE SKI STOCK

ณัฐวุฒิ เขมะรังสี
#735 - PTT POWER-R

ทิพย์มงคล เข็มศรี
#34 - SINGHA - PTT TEAM

ฐิดาภัชร์ ศรีวะอุไร
#553 - FLAMINGO JET SKI TEAM

กษิดิศ ธีระประทีป
#142 - K.T. JET SKINOVICE RUNABOUT STOCK
JUNIOR SLALOM SKI 2 STROKE STOCK

ชญพัฒน์ ตังสกุล
#55 - FLOWJET RACING TEAM

ธีรภัทร มีชัย
#9 - FLOWJET RACING TEAM
Media : TV SPOTClass A
Pro-Am Ski GP
• SPORT GP
Pro-Am Runabout 1000 Superstock
Pro-Am Runabout GP
Pro-Am Runabout 800 Open 
Pro-Am Runabout Limited
Pro-Am Ski 2 Stroke Stock 
Pro-Am Runabout 4 Stroke Stock
Class B
Spark Stock
Rider+ Spark Stock
SEADOO 260 Stock
SEADOO 300 Stock
Rider+ S-D 260 Stock
Rider+ S-D 300 Stock
Expert Veterans Runabout Limited 40+
Masters (40+) Ski Open
Amateur Ski Limited
Amateur Runabout 800 Limited 
Amateur Women Ski Limited 
Class C
Novice Ski Stock
Novice Runabout Stock
Junior Slalom Ski 2 Stroke Stock 
 


อัพเดตเมื่อ 31 สิงหาคม 2559
โดย jetskiprotour.com
 
 
     

Official Insurance
Sanctioned By
Tournament owner by :
Social network
Powered by Asian Multi Sport & Entertainment © 2016 by jetskiprotour.com .All right reserved.