สนามที่ 3, 2-3 กรกฏาคม 2559
ณ ลำทวน วิมาณพญาแถน จังหวัดยโสธร
 
 

     
 
 PRO-AM SKI GP
SPORT GP
PRO-AM RUNABOUT 1000 SUPERSTOCK
PRO-AM RUNABOUT GP

ณัฐกร  ภูภักดี
#T244 - B-LINKS 

เอกชล  กิ่งชาญศิลป์
#T5 - FREEDOM RACING
JET SKI TEAM

อรรถพล  คุณสา
#43 - PTT G-FORCE POWER
SPORTS RAYONG

อรพรรณ  ธีรพัฒน์พาณิชย์
#16 - PUSAN NAKONPATHOM JET SKI TEAM


PRO-AM RUNABOUT 800 OPEN
PRO-AM RUNABOUT LIMITED
PRO-AM SKI 2 STROKE STOCK
PRO-AM RUNABOUT 4 STROKE STOCK

ทิพย์มงคล  เข็มศรี
#12 - SINGHA - PTT TEAM

นนทวัชร์  พิมพ์เจริญ
#95 - BANGLEN COM BINE

ธัช อักขราษา
#3 - YAMAHA WAVE RUNNER
SINGHA THAILAND

ธีระ  เสร็จธุระ
#51 - YAMAHA WAVE RUNNER
SINGHA THAILAND


SPARK STOCK
RIDER + SPARK STOCK
SEADOO 260 STOCK
SEADOO 300 STOCK

สุภัค  เสร็จธุระ
#52 - RED EAGLE KIAT LOPBURI
BY YURI

ธนภัทร  ทิพย์ประไพ
#20 -  B-LINKS

ณัฐพล  กลิ่นจันทร์กลั่น
#22 - COSMO JET SKI LAKE

เฉลิมพจน์  วิริยะพันธ์
#129 - PETCH JET CLUB


RIDER+ SEADOO 260 STOCK
RIDER+ SEADOO 300 STOCK
EXPERT VETERANS RUNABOUT LIMITED (40+)
MASTERS (40+) SKI OPEN

ณัฐพล  กลิ่นจันทร์กลั่น
#44 - COSMO JET SKI LAKE

ธีระพงษ์  พิมพาวัตร
#444 - FLOWJET RACING TEAM

ชยวีร์  คีตวรนาฏ
#T2 - อิสระ

ฐิดาภัชร์  ศรีวะอุไร
#19 - FLAMINGO JET SKI TEAMAMATEUR SKI LIMITED
AMATEUR RUNABOUT 800 LIMITED
AMATEUR WOMEN SKI LIMITED
NOVICE SKI STOCK

กษิดิศ  ธีระประทีป
#142 - K.T. JET SKI

ทิพย์มงคล  เข็มศรี
#34 - SINGHA - PTT TEAM

ชลิตา  เกื้อจรูญ
#T10 - FLAMINGO JET SKI TEAM

กษิดิศ  ธีระประทีป
#42 - K.T. JET SKINOVICE RUNABOUT STOCK
JUNIOR SLALOM SKI 2 STROKE STOCK

สุนิพนธ์  หนูนาง
#129  - PETCH JET CLUB

นันทวัฒน์  สิงห์อุไร
#777 - COSMO JET SKI LAKE

Media : TV SPOT

Class A
Pro-Am Ski GP
• SPORT GP
Pro-Am Runabout 1000 Superstock
Pro-Am Runabout GP
Pro-Am Runabout 800 Open 
Pro-Am Runabout Limited
Pro-Am Ski 2 Stroke Stock 
Pro-Am Runabout 4 Stroke Stock
Class B
Spark Stock
Rider+ Spark Stock
SEADOO 260 Stock
SEADOO 300 Stock
Rider+ S-D 260 Stock
Rider+ S-D 300 Stock
Expert Veterans Runabout Limited 40+
Masters (40+) Ski Open
Amateur Ski Limited
Amateur Runabout 800 Limited 
Amateur Women Ski Limited 
Class C
Novice Ski Stock
Novice Runabout Stock
Junior Slalom Ski 2 Stroke Stock 
 


อัพเดตเมื่อ 15 กรกฏาคม 2559
โดย jetskiprotour.com
 
 
     

Official Insurance
Sanctioned By
Tournament owner by :
Social network
Powered by Asian Multi Sport & Entertainment © 2016 by jetskiprotour.com .All right reserved.