สนามที่ 2, 21-22 พฤษภาคม 2559
ณ อ่าวประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
แชร์หน้านี้
 

     
 
 


PRO-AM SKI GP
SPORT GP
PRO-AM RUNABOUT 1000 SUPERSTOCK
PRO-AM RUNABOUT GP

ณัฐกร  ภูภักดี
#T244 - B-Links

เอกชล  กิ่งชาญศิลป์
#T5 - Freedom Racing
Jet Ski Team

อรรถพล  คุณสา
#43 - PTT G-Force Power
Sports Rayong

นาคร  ศิลาชัย
#666 - Madamgusga
Jet Ski Team


PRO-AM RUNABOUT 800 OPEN
PRO-AM RUNABOUT LIMITED
PRO-AM SKI 2 STROKE STOCK
PRO-AM RUNABOUT 4 STROKE STOCK

เชาวลิต  เกื้อจรูญ
#T300 - Flamingo
Jet Ski Team

เฉลิมพจน์  วิริยะพันธ์
#T410 - Pedch Jet Club

อรรถพล  คุณสา
#T777 - Cosmo Jet Ski Lake

ธีระ  เสร็จธุระ
#T51 - Yamaha Wave Runner
Singha Thailand


SPARK STOCK
RIDER + SPARK STOCK
SEADOO 260 STOCK
SEADOO 300 STOCK

ธนภัทร  ทิพย์ประไพ
#20 - B-Links

ธนภัทร  ทิพย์ประไพ
#20 - B-Links

วินชัย  สุวารี
#77 - Cosmo Jet Ski Lake

เฉลิมพจน์  วิริยะพันธ์
#T410 - Pedch Jet Club


RIDER+ SEADOO 260 STOCK
RIDER+ SEADOO 300 STOCK
EXPERT VETERANS RUNABOUT LIMITED (40+)
MASTERS (40+) SKI OPEN

ธนะชัย  ผู้สืบสาย
#77 - Cosmo Jet Ski Lake

ชญพัฒน์  ตังสกุล
#55 - Flowjet Racing Team

พิเชฐ  เสร็จธุระ
#152 - Yamaha Wave Runner
Singha Thailand

อิศเรศ  เหลี่ยมเพ็ง
#T11 - Yamaha Plupla
Chanthaburi Jet SkiAMATEUR SKI LIMITED
AMATEUR RUNABOUT 800 LIMITED
AMATEUR WOMEN SKI LIMITED
NOVICE SKI STOCK

ณัฐวุฒิ  เขมะรังสี
#735 - PTT G-Force Power
Sports Rayong

ทิพย์มงคล  เข็มศรี
#34 - Singha - PTT Team

อรพรรณ  ธีรพัฒน์พาณิชย์
#16 - Flamingo
Jet Ski Team

กรกช  ปิ่นแก้ว
#T15 - K.T. Jet SkiNOVICE RUNABOUT STOCK
JUNIOR SLALOM SKI 2 STROKE STOCK

ภีระพงศ์  พัฒนฉัตร์โภคิน
#T2 - อิสระ

นันทวัฒน์  สิงห์อุไร
#777 - Cosmo Jet Ski LakeMedia : TV SPOT


Class A
Pro-Am Ski GP
• SPORT GP
Pro-Am Runabout 1000 Superstock
Pro-Am Runabout GP
Pro-Am Runabout 800 Open 
Pro-Am Runabout Limited
Pro-Am Ski 2 Stroke Stock 
Pro-Am Runabout 4 Stroke Stock
Class B
Spark Stock
Rider+ Spark Stock
SEADOO 260 Stock
SEADOO 300 Stock
Rider+ S-D 260 Stock
Rider+ S-D 300 Stock
Expert Veterans Runabout Limited 40+
Masters (40+) Ski Open
Amateur Ski Limited
Amateur Runabout 800 Limited 
Amateur Women Ski Limited 
Class C
Novice Ski Stock
Novice Runabout Stock
Junior Slalom Ski 2 Stroke Stock 
 


อัพเดตเมื่อ 3 มิถุนายน 2559
โดย jetskiprotour.com
 
 
     

Official Insurance
Sanctioned By
Tournament owner by :
Social network
Powered by Asian Multi Sport & Entertainment © 2016 by jetskiprotour.com .All right reserved.