เจ็ตสกีโปรทัวร์ 2023 ชิงแชมป์ประเทศไทย

 
03 March 2023
 


“Being a Professional Racer”
WGP#1 ร่วมกับสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการ

“WATERJET UNIVERSITY CHALLENGE 2023 Season#1”

เพื่อเปิดโอกาสให้ นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีเวที แสดงความสามารถในกีฬาประเภทวอเตอร์สปอร์ต
ระยะเวลาของโครงการฯ ระหว่างเดือนเมษายน-ธันวาคม 2566

“Being a Professional Racer” WGP#1 ร่วมกับสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการ “WATERJET UNIVERSITY UNIVERSITY CHALLENGE 2023 Season#1” เพื่อเปิดโอกาสให้ นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีเวที แสดงความสามารถในกีฬาประเภทวอเตอร์สปอร์ต ระยะเวลาของโครงการฯ ระหว่างเดือนเมษายน-ธันวาคม 2566 โดยเปิดอบรมการเล่นเจ็ตสกี ทั้งในภาคทฤษฎี ภาคปฎิบัติ โดยทีมผู้ฝึกสอนระดับทีมชาติไทย และเปิดให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้หาประสบการณ์จริง ลงทำการแข่งในทัวร์นาเม้นต์เป็นทางการ ในรุ่น ในรุ่นเรือนั่งจับเวลา (UNIVERSITY SPARK SLALOM)

อย่าพลาด!!! รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้เท่านั้น!!!



สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ “WATERJET UNIVERSITY CHALLENGE 2023 Season#1” ตามล่าหาแชมป์เจ็ตสกีระดับมหาวิทยาลัย



WATERJET UNIVERSITY UNIVERSITY CHALLENGE 2023 Season#1

เป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดขึ้นเป็นปีแรก

โครงการมุ่งเน้นการวัตถุประสงค์คือ

 1. สร้างกระแสและความนิยมของกีฬาเจ็ตสกีให้เป็นที่รู้จักและสนใจเพิ่มมากขึ้นในหมู่นิสิตนักศึกษา
 2. สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้ใกล้ชิด และหันมาเล่นกีฬา วอร์เตอร์สปอร์ตทางน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นนักกีฬาเจ็ตสกีระดับประเทศ และระดับโลก เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในอนาคต
 3. สร้างจุดเริ่มต้นในการจัดตั้งชมรม และกลุ่มกีฬาเจ็ตสกีในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกีฬามหาวิทยาลัย
 4. เป็นการค้นหานักกีฬาเจ็ตสกีระดับมหาวิทยาลัย ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ


ภาพรวมของโครงการ Waterjet University Challenge 2023 Season# แบ่งเป็น 4 ช่วง

เริ่มจากช่วงที่ 1 : รับสมัครออนไลน์

เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจากชมรมเจ็ตสกีของสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการ

วันนี้ - 31 มีนาคม 2566

ช่วงที่ 2 : เรียนรู้ภาคทฤษฎี

ทำความรู้จักกีฬาเจ็ตสกี ทั้งในเรื่องอุปกรณ์การแข่งขัน ประเภทเรือเจ็ตสกี สนามแข่งขัน กฎ กติกาและมารยาทของการแข่งขัน จากวิทยากร และนักเจ็ตสกีดีกรีแชมป์โลก

27 มีนาคม - 30 เมษายน 2566 ณ Cosmo Lake ปทุมธานี

เริ่มจากช่วงที่ 3 : ลงสนามฝึกซ้อม ภาคปฎิบัติ

สร้างเสริมประสบการณ์จริง จากการลงฝึกซ้อมจริงภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนระดับทีมชาติไทย

1 - 30 เมษายน 2566 ณ Cosmo Lake ปทุมธานี

เริ่มจากช่วงที่ 4 ข้าร่วมการแข่งขัน

สัมผัสประสบการณ์จริง การลงแข่งขันบนสนามแข่งมาตรฐาน ในทัวร์นาเม้นท์ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ WATERJET PRO TOUR และระดับชิงแชมป์นานาชาติ รายการ WATERJET WORLD CUP ในรุ่นเรือนั่งจับเวลา (UNIVERSITY SPARK SLALOM)

เดือนเมษายน - ธันวาคม 2566




การสนับสนุนจากสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย

มอบให้เป็นสิทธิประโยชน์กับนิสิตนักศึกษา ทุกมหาวิทยาลัย

 1. การฝึกอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ โดยผู้ฝึกสอนระดับทีมชาติไทย และนักเจ็ตสกีดีกรีแชมป์โลก
 2. การจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ (LAKE COSMO ปทุมธานี)
 3. การจัดเตรียมเรือเจ็ตสกีนั่ง SPARK สำหรับช่วงกิจกรรม
 4. การสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น ชูชีพ ฯลฯ ทั้งในการฝึกซ้อม และการแข่งขัน




กลุ่มเป้าหมายหลัก

 1. นิสิตนักศึกษา วัยรุ่น เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 2. GENDER : ชาย หญิง และ LGBTQ+

คุณสมบัตินักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. ทุกเพศ อายุตั้งแต่ 16-25 ปี
 2. นักกีฬาต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี-เอก) ของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
 3. นักศึกษาต้องเป็นนักกีฬาสังกัดชมรม กลุ่มหรือสโมสรเจ็ตสกีของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
 4. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันเจ็ตสกีระดับประเทศหรือระดับนานาชาติมาก่อน
 5. แต่ละสถาบันอุดมศึกษา สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ ไม่เกิน 4 คน




เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ที่นักศึกษาสังกัด (ออกโดยสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
 3. หนังสือรับรองของสถาบันอุดมศึกษา ขอส่งตัวนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีรายเซ็นต์อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประทับตราชมรมหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ
 4. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ใส่ชุดนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด (รูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน)




ถ้าคุณพร้อมแล้วก็กดสมัครเลยที่

คลิกสมัคร (อย่าลืม! สมัครได้ถึง 31 มีนาคมนี้ เท่านั้น)

คุณสมบัตินักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: คุณศุลี กาญจนกุล โทร 06-3695-3287




แฟนๆกีฬามอเตอร์สปอร์ตบ้านเรา และคอกีฬาเจ็ตสกีทั่วประเทศสามารถติดตามเชียร์นักซิ่งบนผิวน้ำทีมชาติไทย รวมทั้งข่าวสารในแวดวงเจ็ตสกีไทยได้ทาง www.jetskiprotour.com รวมทั้งทางเฟซบุ๊ก jetskiprotour





  Official Insurance : Sanctioned by : Tournament Owner : Social network :
 

Powered by Asian Multi Sport & Entertainment © 2023 by jetskiprotour.com .All right reserved.