.
 


เจ็ตสกีโปรทัวร์ 2022 ชิงแชมป์ประเทศไทย
 
5 June 2022
 


ภาพไฮไลท์พิธีมอบรางวัล
เจ็ตสกีโปรทัวร์ 2022 สนามที่ 3
วันที่ 5 มิถุนายน 2565
ณ เกาะกลางน้ำ จ.ศรีสะเกษ

NOVICE RUNABOUT STOCK
🥇1 21 NAKARIN SEAEUNG / นครินทร์ แซ่อึ้ง LEK-KAI MAHACHAI JET SKI TEAM
🥈2 35 CHAYAPHOTN KUMTAYAY / ชยพล คุ้มทะยาย YUSRI SMOSORN NONTHABURI JET SKI
🥉3 18 WATCHARACHIA SIRISAWAT / วัชรชัย ศิริสวัสดิ์ KT. WATERSPORT SURATTHANI TEAM
4 141 KATANYU CHOMIM / กตัญญู ชมอิ่ม GARAGE COMPLETE YAMAHA FLOWJET RACING TEAM
5 222 KHUNNARONG KAEWJEEN / ขุนณรงค์ แก้วจีน 777 PERFORMANCE JUMBO TUNER SAMUT SAKHON


NOVICE RUNABOUT 1100 STOCK
🥇1 26 KEERATIKRON PHIWNGAM / กีรติกร ผิวงาม YAMAHA WAVE RUNNER THAILAND by 777 PREFORMANCE SAMUT SAKHON
🥈2 71 NONTAKORN NINPHUEK / นนทกร นิลพฤกษ์ GARAGE COMPLETE YAMAHA FLOWJET AUTTAYA
🥉3 37 WIRITPHON TECHATERASIRI / วิริทธิ์พล เตชธีรสิริ K45 MAXIMA YAMAHA TEAM PAW
4 56 PHOORIN HASANAM / ภูรินทร์ หาสนาม OTS RACING TEAM CHONBURI
5 911 PUNNAWICH BUNPRASITCHAI / ปุณณวิช บุ้นประสิทธิ์ชัย K45 MAXIMA YAMAHA TEAM PAW


NOVICE SKI STOCK
🥇1 30 TANAWID MOLEE / ธนวิชญ์ โมลี FLAMINGO JET SKI TEAM CHONBURI
🥈2 101 SAMANCHAI MALAISRI / สมานชัย มาลัยศรี PP JET RACING TEAM BANGKOK
🥉3 63 KARUNPAT SAMMA / กรัณย์ภัฏ สัมมา YAMAHA - HERO JET - BANGKOK
4 T14 LULLANA DUANGPHOPHIM / ลัลลณา ดวงโพธิ์พิมพ์ 777 PERFORMANCE JUMBO TUNER SAMUT SAKHON
5 12 VANSIDEN KAY FLAMINGO JET SKI TEAM CHONBURI

RIDER + SEADOO 300 HP RUNABOUT STOCK
🥇1 T39 TANATIP SUWANPATCHARAKIT / ธนาธิป สุวรรณพัชรกิจ PUSAN SEADOO JET SKI TEAM NAKHONPATHOM
🥈2 18 WATCHARACHIA SIRISAWAT / วัชรชัย ศิริสวัสดิ์ KT. WATERSPORT SURATTHANI TEAM
🥉3 222 KHUNNARONG KAEWJEEN / ขุนณรงค์ แก้วจีน 777 PERFORMANCE JUMBO TUNER SAMUT SAKHON
4 57 JARUKITTI KAENNAK / จารุกิตติ์ แก่นนาค OTS RACING TEAM CHONBURI
5 39 CALAMPOL PHLDEE / เฉลิมพล ผลดี COSMO JETSKI LAKE PATHUMTHANI BY MR.PUU


RIDER + SEADOO SPARK STOCK
🥇1 79 TANATIP SUWANPATCHARAKIT / ธนาธิป สุวรรณพัชรกิจ PUSAN SEADOO JET SKI TEAM NAKHONPATHOM
🥈2 39 PACHARA SUWANPATCHARAKIT / ด.ช.พชร สุวรรณพัชรกิจ PUSAN SEADOO JET SKI TEAM NAKHONPATHOM
🥉3 T2 PHOODINAN KEETAWORANART / ภูดินันท์ คีตวรนาฏ MAXIMA POWERLAB MOTORSPORT BANGKOK
4 7 PONGSAPAK CHALKUL / พงศภัค ชายกุล OSCOLI SUCCESS GYM SAMUI SURATTHANI JET SKI TEAM
5 36 ARTHIT PHOTHONG / อาทิตย์ โพธิ์ทอง YUSRI SMOSORN NONTHABURI JET SKI
WOMEN RUNABOUT 1100
🥇1 654 MUJJARIN MONGKONUNTHIPAK / มุจจรินทร์ มงคลนันทิภาคย์ PTT LUBRICANTS & WISE RAYONG JET SKI RACING TEAM
🥈2 119 CHALITA KUAJAROON / ชลิตา เกื้อจรูญ FLAMINGO JET SKI TEAM CHONBURI
🥉3 65 CHANAPA PHOLLAMAI / ชนาภา ผลไม้ PTT LUBRICANTS & WISE RAYONG JET SKI RACING TEAM
4 92 WORARAT CHULAPANICHAKAM / วรรัตน์ จุลพาณิชยกรรม NYN SPEED KING RACING BANGKOK BY LIQUIMOLY THAILAND
5 198 ATITAYA THIANGPHUNWONG / อาธิตยา เที่ยงพูนวงศ์ KHUMPRALOR RACING NONTHABURI JETSKI TEAM

AMATEUR WOMEN SKI 1500 STOCK
🥇1 T14 LULLANA DUANGPHOPHIM / ลัลลณา ดวงโพธิ์พิมพ์ 777 PERFORMANCE JUMBO TUNER SAMUT SAKHON
🥈2 159 KAMONWAN NOENHONG / กมลวรรณ เนินหงษ์ JET SKI FOR RENT BY JOMPOL
🥉3 15 MUJJARIN MONGKONUNTHIPAK / มุจจรินทร์ มงคลนันทิภาคย์ PTT LUBRICANTS & WISE RAYONG JET SKI RACING TEAM
4 30 CHALITA KUAJAROON / ชลิตา เกื้อจรูญ FLAMINGO JET SKI TEAM CHONBURI
5 T11 KETTIP WORACHAIPORNKARUN / เกตทิพย์ วรชัยพรกรัณย์ OSCOLI SUCCESS GYM SAMUI SURATTHANI JET SKI TEAM

AMATEUR SKI LIMITED
🥇1 639 AKIN NIPATCHAROEN / อคิน นิพัทธเจริญ YAMAHA - HERO JET - BANGKOK
🥈2 159 WORRAWIT JITPRASONG / วรวิทย์ จิตรประสงค์ JET SKI FOR RENT BY JOMPOL
3 T30 TANAWID MOLEE / ธนวิชญ์ โมลี FLAMINGO JET SKI TEAM CHONBURI
4 T4 TANAWIN MOLEE / ธนวินท์ โมลี FLAMINGO JET SKI TEAM CHONBURI
5 54 NARATHIP THONGYOO / นราธิป ทองอยู่ OTS RACING TEAM CHONBURIVETERANS RUNABOUT LIMITED (35+)
🥇1 917 ATTAPON KUNSA / อรรถพล คุณสา JET SKI FOR RENT BY JOMPOL
🥈2 T70 THEERAPONG PIMPAWAT / ธีระพงษ์ พิมพาวัตร PTT LUBRICANTS & WISE RAYONG JET SKI RACING TEAM
🥉3 76 BEZRUKOV ALEKSEI / EXPLOSIVE ICE
4 692 THAWEEPHOL SUKKASAME / ทวีผล สุขเกษม PTT LUBRICANTS & WISE RAYONG JET SKI RACING TEAM
5 777 WINTHAI SUVAREE / วินธัย สุวารี COSMO JETSKI LAKE PATHUMTHANI BY MR.PUU

EXPERT RUANBOUT SUPERSTOCK
🥇1 789 KANAWAT SAENGTHONGSRI / กณวรรธน์ แสงทองศรี PUSAN SEADOO JET SKI TEAM NAKHONPATHOM
🥈2 99 TANYAPONG WANICHAKUL / ธันยพงษ์ วณิชย์กุล COSMO JETSKI LAKE PATHUMTHANI BY MR.PUU
🥉3 76 BEZRUKOV ALEKSEI / EXPLOSIVE ICE
4 555 PIARRAT SRIKONGRUK / เพียรรัตน์ ศรีคงรักษ์ GARAGE COMPLETE YAMAHA FLOWJET RACING TEAM
5 24 SATATAT VUDDHAKANOK / ศาตธัช วุฑฒกนก SUPERJET&JS RACING TEAM


EXPERT RUANBOUT 1100 SUPERSTOCK
🥇1 96 SUPAP PULSOPA / สุภาพ พูลโสภา KHUMPRALOR RACING NONTHABURI JETSKI TEAM
🥈2 789 KANAWAT SAENGTHONGSRI / กณวรรธน์ แสงทองศรี PUSAN SEADOO JET SKI TEAM NAKHONPATHOM
🥉3 654 THANINRUT MONGKONNUNTHIPAK / ธนินท์รัฐ มงคลนันทิภาคย์ PTT LUBRICANTS & WISE RAYONG JET SKI RACING TEAM
4 911 PUNNAWICH BUNPRASITCHAI / ปุณณวิช บุ้นประสิทธิ์ชัย K45 MAXIMA YAMAHA TEAM PAW
5 514 DAMRONGCHAI MUTTHAM / ดำรงชัย หมุดธรรม SRT MOUNTAIN JETSKI TEAM

JUNIOR 13-15 yrs. SKI STOCK
🥇1 T2 NIPITPON KEETAWORANART / นิพิฐพนธ์ คีตวรนาฎ MAXIMA POWERLAB MOTORSPORT BANGKOK
🥈2 939 KITTIPOP SRIPONGPAO / กิตติภพ ศรีพงศ์เพา YAMAHA - HERO JET - BANGKOK
🥉3 44 PASSAPONG LIANGLAM / ภาสพงศ์ เลี้ยงหล่ำ TRUE VISIONS BOBBY HUNTER MOTORSPORTS PATTAYA
4 T211 NATTANAN KEENAPAN / ด.ช.ณัฐนันท์ กีนะพันธ์ MAXIMA POWERLAB MOTORSPORT BANGKOK
5 12 PONGSAPAK CHALKUL / พงศภัค ชายกุล OSCOLI SUCCESS GYM SAMUI SURATTHANI JET SKI TEAM
JUNIOR SLALOM 8-13 yrs. SKI STOCK
🥇1 44 PONGSATAT NINTHONGKAUM / ด.ช.พงศธรรศ นิลทองคำ K45 MAXIMA YAMAHA TEAM PAW
🥈2 111 CHOCKCHAI MALAISRI / ด.ช.โชคชัย มาลัยศรี PP JET RACING TEAM BANGKOK
🥉3 36 SAMMAKORN SAMMA / ด.ช.สัมมากรณ์ สัมมา YAMAHA - HERO JET - BANGKOK
4 666 NAKARA SILACHAI / ด.ช.นครา ศิลาชัย TQM JET SKI TEAM BY NAKORN BANGKOK
5 289 THYME BUNNAG / ด.ช.ธาม บุนนาค YAMAHA - HERO JET - BANGKOK


JUNIOR SLALOM 8-13 yrs. SKI STOCK (KAWASAKI AND YAMAHA TWO STROKE)
🥇1 422 INTOUCH LONGNIYOM / ด.ช.อินทัช หลงนิยม YAMAHA - HERO JET - BANGKOK
🥈2 95 SITTICHOK VIRUNRACH / ด.ช.สิทธิโชค วิรุณราช PP JET RACING TEAM BANGKOK
🥉3 54 MAWIN JAITAD / ด.ช.มาวิน ใจทัศน์ NAKHONSAWAN JETSKI TEAM
4 T211 TEERAWAT KEENAPAN / ด.ช.ธีรวัฒน์ กีนะพันธ์ MAXIMA POWERLAB MOTORSPORT BANGKOK
5 9 LUKA DANIEL NIKOLSKA OSCOLI SUCCESS GYM SAMUI SURATTHANI JET SKI TEAM

JUNIOR SLALOM 8-13 yrs. SKI STOCK (YAMAHA FOUR STROKE)
🥇1 289 THYME BUNNAG / ด.ช.ธาม บุนนาค YAMAHA - HERO JET - BANGKOK
🥈2 7 EGOR PERESVETOV OSCOLI SUCCESS GYM SAMUI SURATTHANI JET SKI TEAM
🥉3 7 ADAM DOANI OSCOLI SUCCESS GYM SAMUI SURATTHANI JET SKI TEAM
4 7 OSCAR PETRIKAS / ด.ช. OSCOLI SUCCESS GYM SAMUI SURATTHANI JET SKI TEAM


JUNIOR SLALOM 8-13 yrs. SKI STOCK) (KAWAZAKI 1500 )(WM)
🥇1 56 KODSAPONGPHON DUANGPHOPHIM / ด.ญ.กชษพลพรรณ ดวงโพธิ์พิมพ์ 777 PERFORMANCE JUMBO TUNER SAMUT SAKHON
🥈2 159 THAMONWAN SUWANWETSA / ด.ญ.ธมนวรรณ์ สุวรรณเวสสะ JET SKI FOR RENT BY JOMPOL
🥉3 104 PETCHCHOMPOO CHUMCHARD / ด.ญ.เพชรชมพู ชุมชาติ 244 RACING SCHOOL CHACHOENGSAO
4 909 PHITTHAYUD WONGPINTA / ด.ช.พิทยุตฆ์ วงค์ปินตา FLAMINGO JET SKI TEAM CHONBURI


JUNIOR SEADOO SPARK STANDARD SLALOM
🥇1 422 INTOUCH LONGNIYOM / ด.ช.อินทัช หลงนิยม YAMAHA - HERO JET - BANGKOK
🥈2 654 PONGSATAT NINTHONGKAUM / ด.ช.พงศธรรศ นิลทองคำ K45 MAXIMA YAMAHA TEAM PAW
🥉3 95 SITTICHOK VIRUNRACH / ด.ช.สิทธิโชค วิรุณราช PP JET RACING TEAM BANGKOK
4 95 CANAPORN CHUENAROM / ด.ช.คณพร ชื่นอารมย์ PP JET RACING TEAM BANGKOK
5 88 NAKARA SILACHAI / ด.ช.นครา ศิลาชัย TQM JET SKI TEAM BY NAKORN BANGKOK


JUNIOR SEADOO SPARK STANDARD SLALOM(WM)
🥇1 150 SUPHAKCHAYA NGAMSOMMIT / ด.ญ.สุภัคชยา งามสมมิตร G-FORCE POWERSPORTS PATTAYA
🥉2 159 THAMONWAN SUWANWETSA / ด.ญ.ธมนวรรณ์ สุวรรณเวสสะ JET SKI FOR RENT BY JOMPOL
3 298 PATANAPAT THINGPHUNWONG / ด.ญ.พัฒนภัสร์ เที่ยงพูนวงศ์ KHUMPRALOR RACING NONTHABURI JETSKI TEAM
4 88 SIRAPASSORN THANBUREE / ด.ญ.ศิรภัสสร ถานบุรี TQM JET SKI TEAM BY NAKORN BANGKOK
5 318 BUANAPHON WONGSUWAN / ด.ญ.บัวณภรณ์ วงศ์สุวรรณ KHUMPRALOR RACING NONTHABURI JETSKI TEAM


PRO-AM RUANBOUT LIMITED
🥇1 917 ATTAPON KUNSA / อรรถพล คุณสา JET SKI FOR RENT BY JOMPOL
🥈2 35 CHAYAPHOTN KUMTAYAY / ชยพล คุ้มทะยาย YUSRI SMOSORN NONTHABURI JET SKI
🥉3 T79 PERMPHON TEERAPATPANICH / เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ PUSAN SEADOO JET SKI TEAM NAKHONPATHOM
4 T70 THEERAPONG PIMPAWAT / ธีระพงษ์ พิมพาวัตร ESAN JET SKI UBON, AMNAT, ROI ET, SARAKHAM
5 55 PIARRAT SRIKONGRUK / เพียรรัตน์ ศรีคงรักษ์ GARAGE COMPLETE YAMAHA FLOWJET RACING TEAM


PRO-AM RUNABOUT STOCK
🥇1 T244 NUTTAKORN PUPAKDEE / ณัฐกร ภูภักดี 244 RACING SCHOOL CHACHOENGSAO
🥈2 567 PERMPHON TEERAPATPANICH / เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ PUSAN SEADOO JET SKI TEAM NAKHONPATHOM
🥉3 917 NANTAWAT SINGURAI / นันทวัฒน์ สิงห์อุไร JET SKI FOR RENT BY JOMPOL
4 21 NAKARIN SEAEUNG / นครินทร์ แซ่อึ้ง LEK-KAI MAHACHAI JET SKI TEAM
5 95 NONTHAWAT PIMCHAROEN / นนทวัชร์ พิมพ์เจริญ TRUE VISIONS MOTORSPORTS NAKHON PATHOM


PRO-AM RUNABOUT 1100 STOCK
🥇1 141 PIARRAT SRIKONGRUK / เพียรรัตน์ ศรีคงรักษ์ GARAGE COMPLETE YAMAHA FLOWJET RACING TEAM
🥈2 58 NARATHIP THONGYOO / นราธิป ทองอยู่ OTS RACING TEAM CHONBURI
🥉3 T6 JAKKARIN SIRIRATTANAPHUMI / จักริน ศิริรัตนภูมี ESAN JET SKI UBON, AMNAT, ROI ET, SARAKHAM
4 T26 KEERATIKRON PHIWNGAM / กีรติกร ผิวงาม YAMAHA WAVE RUNNER THAILAND by 777 PREFORMANCE SAMUT SAKHON
5 21 PANTAWAT HUTACHOKE / พันธวัฒน์ หุตะโชค LEK-KAI MAHACHAI JET SKI TEAM


SPORT GP
🥇1 T52 SUPUK SETTURA / สุภัค เสร็จธุระ FREEDOM RACING JET SKI TEAM TIEN TALAY BANGKOK
🥈2 T5 WUTTIPONG SUWANTHONGKHAO / วุฒิพงษ์ สุวรรณทองขาว FREEDOM RACING JET SKI TEAM TIEN TALAY BANGKOK
🥉3 T9 TEERAPAT MEECHAI / ธีรภัทร มีชัย ESAN JET SKI UBON, AMNAT, ROI ET, SARAKHAM
4 53 NANTAWAT SINGURAI / นันทวัฒน์ สิงห์อุไร FREEDOM RACING JET SKI TEAM TIEN TALAY BANGKOK
5 T951 TAPATARAWAT JOESONNUSONT / ธภัทรวัฒน์ โจสรรค์นุสนธิ์ RACHABURI JET SKI TEAM BY RANGSIT UNIVERSITYPRO-AM RUNABOUT 1100 OPEN
🥇1 T9 TEERAPAT MEECHAI / ธีรภัทร มีชัย ESAN JET SKI UBON, AMNAT, ROI ET, SARAKHAM
🥈2 10 TOSSAWANON PHUEAKPHONG / ทศวนนท์ เผือกผ่อง SUPERJET&JS RACING TEAM
🥉3 45 SUPHATHAT FOOTRAKUL / สุภทัต ฟูตระกูล K45 MAXIMA YAMAHA TEAM PAW
4 5 BOOK SERMSUWAN / บุ๊ค เสริมสุวรรณ HOUSE OF BULLDOGSYAMAHA WAVERUNNER THAILAND
5 298 PUNYAPACH IAMBANG / ปุญญพัช เอี่ยมบาง KHUMPRALOR RACING NONTHABURI JETSKI TEAM

PRO-AM SKI MODIFIED
🥇1 T111 NANTAWAT SINGURAI / นันทวัฒน์ สิงห์อุไร DRAGON JET RED BULL TEAM BANGKOK
🥈2 T19 ARNON HONGKLANG / อานนท์ หงษ์กลาง FORTY PLUS JET RACING
🥉3 3 OU MOEUT SALY / โอเมิด สารี่ FLAMINGO JET SKI TEAM CHONBURI
4 30 MUSTAN MIN / มุสตาน มิน FLAMINGO JET SKI TEAM CHONBURI
5 639 AKIN NIPATCHAROEN / อคิน นิพัทธเจริญ YAMAHA - HERO JET - BANGKOKPRO-AM RUNABOUT GP
🥇1 T79 PERMPHON TEERAPATPANICH / เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ PUSAN SEADOO JET SKI TEAM NAKHONPATHOM
🥈2 339 LERTPONG KHUNJENG / เลิศพงศ์ ขุนเจ๋ง SUPERJET&JS RACING TEAM
🥉3 T16 ORAPHAN TEERAPATPANICH / อรพรรณ ธีรพัฒน์พาณิชย์ PUSAN SEADOO JET SKI TEAM NAKHONPATHOM
4 218 TEERA SETTURA / ธีระ เสร็จธุระ SUPERJET&JS RACING TEAM
5 150 SAHARAT NGAMSOMMIT / สหรัฐ งามสมมิตร G-FORCE POWER SPORTS PATTAYA


  Official Insurance : Sanctioned by : Tournament Owner : Social network :
 

Powered by Asian Multi Sport & Entertainment © 2022 by jetskiprotour.com .All right reserved.