เจ็ตสกีโปรทัวร์ 2022 ชิงแชมป์ประเทศไทย
 
18 March 2022
 


เจ้าภาพจังหวัดพิจิตร เตรียมความพร้อมเต็มที่!!! ต้อนรับทัพเจ็ตสกีสนามเปิดฤดูกาล 2-3 เมษายน นี้

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันเจ็ตสกีโปรทัวร์ ประจำปี 2565 สนามเปิดฤดูกาล วันที่ 2- 3 เมษายน ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร โดย นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในที่ประชุม  


โดยนายพรชัย อินทร์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด พิจิตรเขต 1 ที่เป็นผู้ผลักดันและประสานหลักกับทางสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ และผู้จัดการแข่งขันเจ็ตสกีโปรทัวร์ ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดพิจิตรจะได้รับจากการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งด้านกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดพิจิตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร และส่งเสริมเศรษฐกิจทำให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย ในจังหวัดพิจิตร เพิ่มรายได้ เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร สินค้าโอท็อป ต่างๆ ของจังหวัดพิจิตร ได้เป็นอย่างดีแน่นอน


ด้านนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานในที่ประชุมกล่าว รู้สึกยินดีที่ประชาชนพี่น้องในจังหวัดพิจิตร จะได้ชมการแข่งขันระดับประเทศ ของนักเจ็ตสกีไทย ที่เป็นระดับแชมป์โลกมาแข่งขันในจังหวัดพิจิตร กำชับให้ผู้ประกอบการดูแลต้อนรับนักเจ็ตสกีที่เดินเข้ามาในจังหวัดพิจิตรให้อบอุ่น เพื่อที่จะมีโอกาสต้อนรับในครั้งต่อไป นอกจากนี้ยังมีการแบ่งงานเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทุกหน่วยงานเพื่อการจัดการแข่งขันที่สมบูรณ์ที่สุดในครั้งนี้ ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสถานที่การจัดการแข่งขัน ฯลฯ พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม นายนฤพล  สังเกต ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนราชการจังหวัดพิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร นายกสมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตร ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตร ผอ.สำนักงานกรมทรัพยากรน้ำจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค  สาขานครสวรรค์ นายกเทศมนตรีจังหวัดพิจิตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร หัวหน้าสำนักงานป้องกันสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร และส่วนราชการทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน ชมรมเจ็ตสกีจังหวัดพิจิตร รวมถึงผู้ประกอบการภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในจังหวัดพิจิตร เพื่อการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี

โดยคอกีฬาที่ชื่นชอบความเร็วบนผืนน้ำ รวมทั้งแฟนๆ กีฬาเจ็ตสกี และเจ็ตเซิร์ฟทั่วประเทศ ต้องไม่พลาดติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “โปรทัวร์” ประจำปี 2565 ได้ทาง www.jetskiprotour.com และเฟซบุ๊ก  jetskiprotour
  Official Insurance : Sanctioned by : Tournament Owner : Social network :
 

Powered by Asian Multi Sport & Entertainment © 2022 by jetskiprotour.com .All right reserved.