เจ็ตสกีโปรทัวร์ 2022 ชิงแชมป์ประเทศไทย
 
13 March 2022
 


สุชาติ ขุนเจ๋ง ผู้ฝึกสอนดีเด่น ทีมจังหวัดชลบุรี อานนท์ หงส์กลาง ทีมจังหวัดสมุทรสาคร - มุจจรินทร์ มงคลนันทิภาคย์ ทีมจังหวัดอุดรธานี คว้านักกีฬาเจ็ตสกีชาย-หญิง ดีเด่น กีฬาแห่งชาติ ศรีสะเกษเกมส์ ครั้งที่ 47

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์” ครั้งที่ 47 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 5-25 มีนาคม 2565 ซึ่งการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีได้ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย รวมถึงการคัดเลือกผู้ฝึกสอน และนักกีฬาชาย-หญิง ดีเด่น ของประเภทกีฬาเจ็ตสกี โดยเจ้าภาพจัดการแข่งขันจังหวัดศรีสะเกษ ได้คิดคะแนนจากผลงานการลงทำการแข่งขันของแต่ละจังหวัด และนักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันทั้งหมด 8 รุ่นการแข่งขันของกีฬาเจ็ตสกี ผลปรากฏว่า
ผู้ฝึกสอนดีเด่น ได้แก่ นายสุชาติ ขุนเจ๋ง ทีมจังหวัดชลบุรี
นักกีฬาชายดีเด่น ได้แก่ นายอานนท์ หงส์กลาง ทีมจังหวัดสมุทรสาคร
นักกีฬาหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวมุจจรินทร์ มงคลนันทิภาคย์ ทีมจังหวัดอุดรธานี


ผู้ฝึกสอนดีเด่น
นายสุชาติ ขุนเจ๋ง

ทีมจังหวัดชลบุรี


นักกีฬาชายดีเด่น
นายอานนท์ หงส์กลาง

ทีมจังหวัดสมุทรสาคร


นักกีฬาหญิงดีเด่น
น.ส.มุจจรินทร์ มงคลนันทิภาคย์

ทีมจังหวัดอุดรธานี


สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันทั้ง 8 รุ่น มีดังนี้ 

รุ่นเรือยืนสแตนดาร์ด 1500 ซีซี ประเภทชาย (SKI 1500 STANDARD – MEN)
🥇เหรียญทอง - อานนท์ หงษ์กลาง ทีมจังหวัดสมุทรสาคร
🥈เหรียญเงิน - เพียรรัตน์ ศรีคงรัตน์ ทีมจังหวัดจันทบุรี
🥉เหรียญทองแดง - ณัฐกร ภูภักดี ทีมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสมานชัย มาลัยศรี ทีมจังหวัดร้อยเอ็ด


รุ่นเรือยืนสแตนดาร์ด 1500 ซีซี ประเภทหญิง (SKI 1500 STANDARD – WOMEN)
🥇เหรียญทอง - ลัลลณา ดวงโพธิ์พิมพ์ ทีมจังหวัดขอนแก่น
🥈เหรียญเงิน - มุจจรินทร์ มงคลนันทิภาคย์ ทีมจังหวัดอุดรธานี
🥉เหรียญทองแดง - ชลิตา เกื้อจรูญ ทีมจังหวัดชลบุรี และ กมลวรรณ เนินหงส์ ทีมจังหวัดฉะเชิงเทรา


รุ่นเรือนั่งสปาร์คสแตนดาร์ด ประเภทชาย (RUNABOUT 1000 SPARK STANDARD – MEN)
🥇เหรียญทอง - วุธ รัตนาพิศุทธิกุล ทีมจังหวัดจันทบุรี
🥈เหรียญเงิน - ภาคิน สาระสันต์ ทีมจังหวัดสมุทรปราการ
🥉เหรียญทองแดง - นันทวัฒน์ สิงห์อุไร ทีมจังหวัดกรุงเทพมหานคร และเพียรรัตน์ ศรีคงรัตน์ ทีมจังหวัดจันทบุรี


รุ่นเรือนั่งสปาร์คสแตนดาร์ด ประเภทหญิง (RUNABOUT 1000 SPARK STANDARD – WOMEN)
🥇เหรียญทอง - เกตทิพย์ วรชัยพรกรัณย์ ทีมจังหวัดจันทบุรี
🥈เหรียญเงิน - กมลวรรณ เนินหงส์ ทีมจังหวัดฉะเชิงเทรา
🥉เหรียญทองแดง - อรพรรณ ธีรพัฒน์พาณิชย์ ทีมจังหวัดนครปฐม และมุจจรินทร์ มงคลนันทิภาคย์ ทีมจังหวัดอุดรธานี


รุ่นเรือยืน จีพี (SKI GP)
🥇เหรียญทอง - อานนท์ หงษ์กลาง ทีมจังหวัดสมุทรสาคร
🥈เหรียญเงิน - ณัฐกร ภูภักดี ทีมจังหวัดฉะเชิงเทรา
🥉เหรียญทองแดง - นันทวัชร์ สิงห์อุไร ทีมจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ เชาวลิต เกื้อจรูญ ทีมจังหวัดชลบุรี


รุ่นเรือนั่งสปอร์ต จีพี (SPORT GP)
🥇เหรียญทอง - สุภัค เสร็จธุระ ทีมจังหวัดชลบุรี
🥈เหรียญเงิน - ทศวนนท์ เผือกผ่อง ทีมจังหวัดชลบุรี
🥉เหรียญทองแดง - ธภัทรวัฒน์ โจสรรนุสนธิ์ ทีมจังหวัดราชบุรี และณภัทร ศุภวัฒนกุล ทีมจังหวัดกรุงเทพมหานคร


รุ่นเรือนั่ง 1100 ซีซี ปรับแต่งเครื่องยนต์ได้ (Runabout 1100 Open)
🥇เหรียญทอง - ธีระ เสร็จธุระ ทีมจังหวัดชลบุรี
🥈เหรียญเงิน - เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ ทีมจังหวัดนครปฐม
🥉เหรียญทองแดง - มุจจรินทร์ มงคลนันทิภาคย์ ทีมจังหวัดอุดรธานี และสุภัค เสร็จธุระ ทีมจังหวัดชลบุรี    


รุ่นเรือนั่ง จีพี (Runabout GP)
🥇เหรียญทอง - เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ ทีมจังหวัดนครปฐม
🥈เหรียญเงิน - ธีรพงษ์ พิมพาวัตร ทีมจังหวัดอุบลราชธานี
🥉เหรียญทองแดง - เชาวลิต เกื้อจรูญ ทีมจังหวัดชลบุรี และทวีผล สุขเกษม ทีมจังหวัดหนองบัวลำภู    


แฟนๆ กีฬาเจ็ตสกี สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.jetskiprotour.com และเฟซบุ๊ก  jetskiprotour

  Official Insurance : Sanctioned by : Tournament Owner : Social network :
 

Powered by Asian Multi Sport & Entertainment © 2022 by jetskiprotour.com .All right reserved.