สนามที่ 1, 25-26 มีนาคม 2560
ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรฯ จ.หนองบัวลำภู


 
 PRO-AM SKI GP
SPORT GP
PRO-AM RUNABOUT 1000 SUPERSTOCK
PRO-AM RUNABOUT GP

TOSHI SAMURAI OHARA
#141 - JETRIN TEAM BY
SINGHA YAMAHA

สุภัค เสร็จธุระ
#52 - BOBBY HUNTER
MOTORSPORTS

เชาวลิต เกื้อจรูญ
#T300 - FLAMINGO JET
SKI TEAM

เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์
#T79 - PUSAN NAKONPATHOM
JET SKI TEAM


PRO-AM SKI 2 STROKE STOCK
PRO-AM RUNABOUT LIMITED
PRO-AM RUNABOUT STOCK
MASTERS SKI OPEN(40+)

TOSHI SAMURAI OHARA
#7 - JETRIN TEAM BY
SINGHA YAMAHA

สุภัค เสร็จธุระ
#152 - YAMAHA WAVE RUNNER
SINGHA THAILAND TEAM

ทิพย์มงคล เข็มศรี
#692 - PTT JET SKI RACING

ประดิษฐ บุรี
#692 - PTT JET SKI RACING


EXPERT VETERANS
RUNABOUT LIMITED(40+)
AMATEUR SKI LIMITED
AMATEUR RUNABOUT 800
LIMITED(1100 N/A STOCK)
AMATEUR WOMEN
SKI LIMITED

ทวีผล สุขเกษม
#692 - PTT JET SKI RACING

ภาคิน สาระสันต์
#33 - JETTRIN TEAM

ธภัทรวัฒน์ โจสรรค์นุสนธิ์
#951 - RATCHABURI
JET SKI TEAM

ชลิตา เกื้อจรูญ
#T10 - FLAMINGO JET SKI TEAM


SEADOO SPARK STOCK
RIDER+SEADOO
SPARK STOCK
SEADOO R/A STOCK
RIDER+SEADOO
R/A STOCK

ธภัทรวัฒน์ โจสรรค์นุสนธิ์
#T951 - RATCHABURI
JET SKI TEAM

นันทวัฒน์ สิงห์อุไร
#777 - COSMO JET SKI LAKE

ณัฐกร ภูภักดี
#T244 - B-LINKS JET SKI TEAM

ธันยพงษ์ วณิชย์กุล
#99 - RED EAGLE KIAT
LOPBURI BY YURI


NOVICE SKI STOCK
NOVICE RUNABOUT STOCK
BEGINNER SKI 2
STROKE STOCK
JUNIOR S.SKI 2
STROKE STOCK

กรกช ปิ่นแก้ว
#T15 - K.T. JET SKI

สุภทัต ฟูตระกูล
#45 - K45 MAXIMA TEAM PAW

นันทวัฒน์ สิงห์อุไร
#777 - COSMO JET SKI LAKE

ธีรภัทร มีชัย
#9 - FLOWJET RACING TEAMProgram G-SHOCK Jet Ski Pro Tour 2017 - Round 1
Section 1
   
Section 2 Section 3
   
Section 4 Section 5


Media : TV SPOT

สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดทาง True Sport HD3 ในวันเสาร์ที่ 25 และอาทิตย์ที่ 26 มีนามคม 2560 เวลา 14.30 เป็นต้นไป
Class A
Pro-Am Ski GP
• SPORT GP
Pro-Am Runabout 1000 Superstock
Pro-Am Runabout GP
Pro-Am Ski 2 Stroke Stock
Pro-Am Runabout Limited
Pro-Am Ruanbout Stock
 
Class B
Masters Ski Open (40+)
Expert Veterans Runabout Limited
Amateur Ski Limited
Amateur Runabout 800 Limited
Amateur Women Ski Limited
SEADOO Spark Stock
Rider+SEADOO Spark Stock
SEADOO R/A Stock
Rider+SEADOO R/A Stock
 
Class C
Novice Ski Stock
Novice Runabout Stock
Beginner Ski 2 Stroke Stock
Junior Slalom Ski 2 Stroke Stock 
 


อัพเดตเมื่อ 25 เมษายน 2560
โดย jetskiprotour.com
 
 
     

Official Insurance
Sanctioned By
Tournament owner by :
Social network
Powered by Asian Multi Sport & Entertainment © 2017 by jetskiprotour.com .All right reserved.