กำหนดการ
การออกอากาศ Fox Sports
ประเทศญี่ปุ่น


สำหรับรายการ G-Shock Jet Ski Pro Tour 2015 ที่ได้ออกอากาศไปแล้วในประเทศไทย และรายการนี้ที่จะได้ออกอากาศ Fox Sports ในประเทศญี่ปุ่นตลอดต้นปีหน้านี้ด้วย สามารถดูกำหนดการการออกอากาศได้ตามตารางนี้ครับ

The Jet Ski Pro Tour 2015
Program has been scheduled on
Fox Sports Japan follows :
Air Date
Start Time
Title
Version
DUR
04/01/2016
15:00:00
Jet Ski Pro Tour 2015
(SUB)
1:00:00
05/01/2016
6:00:00
Jet Ski Pro Tour 2015
(SUB)
1:00:00
10/01/2016
8:00:00
Jet Ski Pro Tour 2015
(SUB)
1:00:00
16/01/2016
4:00:00
Jet Ski Pro Tour 2015
(SUB)
1:00:00
20/01/2016
5:00:00
Jet Ski Pro Tour 2015
(SUB)
1:00:00
31/01/2016
4:00:00
Jet Ski Pro Tour 2015
(SUB)
1:00:00เมื่อ 23 ธันวาคม 2558


     
Official Insurance Sanctioned By Tournament owner by Social network
Powered by Asian Multi Sport & Entertainment © 2015 by jetskiprotour.com .All right reserved.