เจ็ตสกีโปรทัวร์ 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย  
08 June 2019


ท็อป 3 อันดับแรก!!
จากผลการรวมคะแนน
3 สนามCLASS : PRO-AM SKI MODIFIED
#T111 NANTAWAT SINGURAI / นันทวัฒน์ สิงห์อุไร - DRAGON JETSKI TEAM
161 คะแนน
#59 TADSAPONG SANGUTHAI ทัศพงศ์ แสงอุทัย - FIFTY-NINE BY FONTON
159 คะแนน
#7 NUTTAKORN PUPAKDEE / ณัฐกร ภูภักดี JETRIN TEAM BY YAMAHA 139 คะแนน


CLASS : SPORT GP
#T52 SUPUK SETTURA / สุภัค เสร็จธุระ - FREEDOM RACING JET SKI TEAM
168 คะแนน
ดูทั้งหมด
#951 TAPATARAWAT JOESONNUSONT / ธภัทรวัฒน์ โจสรรค์นุสนธิ์ - RATCHABURI JET SKI TEAM
161 คะแนน
#95 NONTAWAT PHIMCHAROEN / นนทวัชร์ พิมพ์เจริญ - BANGLEN COMBINE
149 คะแนน


CLASS : PRO-AM RUNABOUT 1100 OPEN
#T79 PERMPHON TEERAPATPANICH / เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ - PTT LUBRICANTS FAST PERFORMANT JET SKI RACING TEAM
180 คะแนน
ดูทั้งหมด
#45 SUPHATHAT FOOTRAKUL / สุภทัต ฟูตระกูล K45 MAXIMA TEAM PAW
134 คะแนน
#T300 CHAOWALIT KUAJAROON / เชาวลิต เกื้อจรูญ - FLAMINGO JET SKI TEAM
130 คะแนน


CLASS : PRO-AM RUNABOUT GP
#351 SUPAHLAK NINNOPPARAT / ศุภลักษณ์ นิลนพรัตน์ - MAHIDOL C.R.C. JETSPORTS PADRIEW JET SKI TEAM
156 คะแนน
ดูทั้งหมด
#69 ORRAPHAN TEERAPATPANICH / อรพรรณ ธีรพัฒน์พาณิชย์ - PUSAN NAKONPATHOM JET SKI TEAM
147 คะแนน
#70 PERMPHON TEERAPATPANICH / เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ PUSAN NAKONPATHOM JET SKI TEAM
139 คะแนน


CLASS : PRO-AM SKI 2 STROKE STOCK
#7 NUTTAKORN PUPAKDEE / ณัฐกร ภูภักดี - JETRIN TEAM BY YAMAHA
173 คะแนน
ดูทั้งหมด
#13 NANTAWAT SINGURAI / นันทวัฒน์ สิงห์อุไร - DRAGON JETSKI TEAM
161 คะแนน
#T33 PAKIN SARASUN / ภาคิน สาระสันต์
137 คะแนน


CLASS : PRO-AM RUNABOUT 1100 STOCK
#T9 TEERAPAT MEECHAI / ธีรภัทร มีชัย - PTT LUBRICANTS FAST PERFORMANT JET SKI RACING TEAM
166 คะแนน
ดูทั้งหมด
#101 PIARRAT SRIKONGRUK / เพียรรัตน์ ศรีคงรักษ์ FLOWJET RACING TEAM
142 คะแนน
#T20 THANAPAT THIPRAPAI / ธนภัทร ทิพย์ประไพ - B-LINKS JET SKI TEAM
135 คะแนน


CLASS : PRO-AM RUNABOUT STOCK
#145 BHASAVIJ SAKSRI / ภาสวิชญ์ ศักดิ์ศรี - YAMAHA WAVE RUNNER THAILAND
161 คะแนน
ดูทั้งหมด
#111 CHANON THAWORNWANCHAI / ชานนท์ ถาวรวันชัย - FLOW JET RACING TEAM
145 คะแนน
#T95 NONTAWAT PHIMCHAROEN / นนทวัชร์ พิมพ์เจริญ BANGLEN COMBINE
144 คะแนน


CLASS : EXPERT SKI LIMITED
#T111 NANTAWAT SINGURAI / นันทวัฒน์ สิงห์อุไร - DRAGON JETSKI TEAM
180 คะแนน
ดูทั้งหมด
#19 ARNON HONGKLANG / อานนท์ หงษ์กลาง - JETRIN TEAM BY YAMAHA
154 คะแนน
#T15 KORAKOCH PINKAEW / กรกช ปิ่นแก้ว - FLAMINGO JET SKI TEAM
125 คะแนน


CLASS : EXPERT RUNABOUT 1100 SUPERSTOCK
#150 SAHARAT NGAMSOMMIT / สหรัฐ งามสมมิตร - G-FORCE POWER SPORTS PATTAYA
163 คะแนน
ดูทั้งหมด
#10 TUDSAVANUN PHUKPHOG / ทศวนนท์ เผือกผ่อง - IDEMITSU SUPERJET TEAM
146 คะแนน
#5 BOOK SERMSUWAN / บุ๊ค เสริมสุวรรณ - B2 JET RACING
144 คะแนน


CLASS : EXPERT RUNABOUT SUPERSTOCK
#70 TEERAPONG PIMPAWAT / ธีระพงษ์ พิมพาวัตร - MAXIMA POWERLAB MOTORSPORT
161 คะแนน
ดูทั้งหมด
#T95 PANUPUN DITTHEE / ภาณุพันธ์ ดิษฐี - MAHIDOL C.R.C. JETSPORTS PADRIEW JET SKI TEAM
147 คะแนน
#5 BOOK SERMSUWAN / บุ๊ค เสริมสุวรรณ B2 JET RACING
139 คะแนน


CLASS : VETERANS RUNABOUT LIMITED (35+)
#692 THAWEEPOL SUKKASAME / ทวีผล สุขเกษม - PTT LUBRICANTS FAST PERFORMANT JET SKI RACING TEAM
168 คะแนน
ดูทั้งหมด
#79 TEERAPONG PIMPAWAT / ธีระพงษ์ พิมพาวัตร - E-SAN JET SKI TEAM
156 คะแนน
#T2 CHAYAVEE KEETAWORANART / ชยวีร์ คีตวรนาฏ MAXIMA POWERLAB MOTORSPORT
139 คะแนน


CLASS : AMATEUR WOMEN SKI 1500 STOCK
#14 LULLANA DUANGPHOPHIM / ลัลลณา ดวงโพธิ์พิมพ์ - E-SAN JET SKI TEAM
173 คะแนน
ดูทั้งหมด
#3 PIYACHAT SINGTHOM / ปิยะฉัตร สิงห์ถม - HERO JET
156 คะแนน
#10 CHALITA KUAJAROON / ชลิตา เกื้อจรูญ - FLAMINGO JET SKI TEAM
149 คะแนน


CLASS : WOMEN RUNABOUT 1100 STOCK
#16 ORRAPHAN TEERAPATPANICH / อรพรรณ ธีรพัฒน์พาณิชย์ - PUSAN NAKONPATHOM JET SKI TEAM
156 คะแนน
ดูทั้งหมด
#T9 LULLANA DUANGPHOPHIM / ลัลลณา ดวงโพธิ์พิมพ์ - E-SAN JET SKI TEAM
156 คะแนน
#654 MUTJARIN MONGKONNANTIPARK / มุจจรินทร์ มงคลนันทิภาคย์ - PTT LUBRICANTS FAST PERFORMANT JET SKI RACING TEAM
151 คะแนน


CLASS : SEADOO 300 HP RUNABOUT PRO STOCK
#31 ATTAPON KUNSA / อรรถพล คุณสา - 777 RACING
168 คะแนน
ดูทั้งหมด
#666 NAKORN SILACHAI / นาคร ศิลาชัย - MADAMGUSGA JET SKI TEAM BY NAKORN
166 คะแนน
#111 KACHAPAN SAN-NGAM / คชาพัณ แสนงาม - FLOW JET RACING TEAM
134 คะแนน


CLASS : SEADOO SPARK NOVICE STOCK
#81 PHASUTTAP MONGKOLSUTTIKUL / พศุตม์ทัพพ์ มงคลสุทธิกุล - 777 RACING
139 คะแนน
ดูทั้งหมด
#654 THANINRUT MONGKONNUNTHIPAK / ธนินท์รัฐ มงคลนันทิภาคย์ - PTT LUBRICANTS FAST PERFORMANT JET SKI RACING TEAM
135 คะแนน
#T9 JAKKARIN SIRIRATTANAPHUMI / จักริน ศิริรัตนภูมี E-SAN JET SKI TEAM
120 คะแนน


CLASS : RIDER + SEADOO SPARK STANDARD
#81 PHASUTTAP MONGKOLSUTTIKUL / พศุตม์ทัพพ์ มงคลสุทธิกุล - 777 RACING
156 คะแนน
ดูทั้งหมด
#71 NONTAKORN NINPHUEK / นนทกร นิลพฤกษ์ - FLOW JET RACING TEAM
154 คะแนน
#51 KONPHISIT NGAMSOMMIT / กรภิสิทธิ์ งามสมมิตร - G-FORCE POWER SPORTS PATTAYA
139 คะแนน


CLASS : SEADOO 300 HP RUNABOUT NOVICE STOCK
#54 SORRAWIT PHASUK / สรวิชญ์ ผาสุข - MAHIDOL C.R.C. JETSPORTS PADRIEW JET SKI TEAM
168 คะแนน
ดูทั้งหมด
#31 ANUCHIT LEETANASAKSAKUL / อนุชิต ลีธนศักดิ์สกุล - 777 RACING
151 คะแนน
#22 ANUPAP WONGVISIT / อานุภาพ วงศ์วิศิษฐ์ E-SAN JET SKI TEAM
139 คะแนน


CLASS : RIDER + SEADOO 300 HP RUNABOUT STANDARD
#A7 AKAWIT PONGTARINPAT / เอกวิศว์ พงศ์ธารินภัทร - MADAMGUSGA JET SKI TEAM BY NAKORN
149 คะแนน
ดูทั้งหมด
#999 SONGPOL YAIKONG / ทรงพล ใยคง - COSMO JET SKI LAKE
149 คะแนน
#81 CHAEJADKAN MONGKHONSUTTHIKUN / เชษฐ์เจตกาญจน์ มงคลสุทธิกุล FLOW JET RACING TEAM
120 คะแนน


CLASS : NOVICE SKI STOCK
#6 TANAWIN MOLEE / ธนวินญ์ โมลี - FLAMINGO JET SKI TEAM
159 คะแนน
ดูทั้งหมด
#554 PUPHA BUNPRASIT / ภูผา บุญประสิทธิ์ SPU มหาวิทยาลัยศรีปทุม 142 คะแนน
#30 TANAWID MOLEE / ธนวิชท์ โมลี - FLAMINGO JET SKI TEAM
142 คะแนน


CLASS : NOVICE RUNABOUT 1100 STOCK
#141 PIARRAT SRIKONGRUK / เพียรรัตน์ ศรีคงรักษ์ - FLOWJET RACING TEAM
163 คะแนน
ดูทั้งหมด
#150 PONGSAWATE NGAMSOMMIT / พงศ์เศวต งามสมมิตร - G-FORCE POWER SPORTS PATTAYA
140 คะแนน
#333 PANUPUN DITTHEE / ภาณุพันธ์ ดิษฐี - MAHIDOL C.R.C. JETSPORTS PADRIEW JET SKI TEAM
126 คะแนน


CLASS : NOVICE RUNABOUT STOCK
#7 MARCHAEL LOUIE BUHISAN PHILIPPINES / DEANS TEAM
149 คะแนน
ดูทั้งหมด
#145 BHASAVIJ SAKSRI / ภาสวิชญ์ ศักดิ์ศรี - YAMAHA WAVE RUNNER THAILAND
144 คะแนน
#899 ANUCHIT LEETANASAKSAKUL / อนุชิต ลีธนศักดิ์สกุล FLOWJET RACING TEAM
135 คะแนน

CLASS : BEGINNER SKI 2 STROKE STOCK
#639 AKIN NIPATCHAROEN / อคิน นิพัทธเจริญ - HERO JET
152 คะแนน
ดูทั้งหมด
#111 NATAPHRUET KHAMNUAN / ณฐพฤฒ คำนวล - TAPEE JET
149 คะแนน
#211 NATTANAN KEENAPAN / ณัฐนันท์ กีนะพันธ์ - MAXIMA POWERLAB MOTORSPORT
134 คะแนน


CLASS : JUNIOR SLALOM SKI 2 STROKE STOCK
#37 PONKRIT SRIVONKHAM / พลกฤษ ศรีวนค้ำ - FLAMINGO JET SKI TEAM
51 คะแนน
ดูทั้งหมด
#224 PHURIPHAT THONGKON / ภูริภัทร ทองก้อน - PTT LUBRICANTS FAST PERFORMANT JET SKI RACING TEAM
43 คะแนน
#222 SARUN SABOOMUANG / สารันต์ สะบู่ม่วง TAPEE JET
41 คะแนน


  Official Insurance : Sanctioned by : Tournament Owner : Social network :
 

Powered by Asian Multi Sport & Entertainment © 2019 by jetskiprotour.com .All right reserved.