เจ็ตสกีโปรทัวร์ 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย  
18 May 2019


ท็อป 3 อันดับแรก!!
จากผลการรวมคะแนน
สนามที่ 1 และสนามที่ 2CLASS : PRO-AM SKI MODIFIED
#T111 NANTAWAT SINGURAI / นันทวัฒน์ สิงห์อุไร - DRAGON JETSKI TEAM
113 คะแนน
#59 TADSAPONG SANGUTHAI ทัศพงศ์ แสงอุทัย - FIFTY-NINE BY FONTON
99 คะแนน
#93 MUSTAN MIN / มุสตาน มิน - CAMBODIA / FLAMINGO JET SKI TEAM
92 คะแนน


CLASS : SPORT GP
#951 TAPATARAWAT JOESONNUSONT / ธภัทรวัฒน์ โจสรรค์นุสนธิ์ - RATCHABURI JET SKI TEAM
113 คะแนน
ดูทั้งหมด
#T52 SUPUK SETTURA / สุภัค เสร็จธุระ - FREEDOM RACING JET SKI TEAM
108 คะแนน
#95 NONTAWAT PHIMCHAROEN / นนทวัชร์ พิมพ์เจริญ - BANGLEN COMBINE
96 คะแนน


CLASS : PRO-AM RUNABOUT 1100 OPEN
#T79 PERMPHON TEERAPATPANICH / เพิ่มพล ธีรพัฒน์พาณิชย์ - PTT LUBRICANTS FAST PERFORMANT JET SKI RACING TEAM
120 คะแนน
ดูทั้งหมด
#T300 CHAOWALIT KUAJAROON / เชาวลิต เกื้อจรูญ - FLAMINGO JET SKI TEAM
87 คะแนน
#19 SUPUK SETTURA / สุภัค เสร็จธุระ - FREEDOM RACING JET SKI TEAM
82 คะแนน


CLASS : PRO-AM RUNABOUT GP
#79 ORRAPHAN TEERAPATPANICH / อรพรรณ ธีรพัฒน์พาณิชย์ - PUSAN NAKONPATHOM JET SKI TEAM
108 คะแนน
ดูทั้งหมด
#351 SUPAHLAK NINNOPPARAT / ศุภลักษณ์ นิลนพรัตน์ - MAHIDOL C.R.C. JETSPORTS PADRIEW JET SKI TEAM
108 คะแนน
#899 ATTAPON KUNSA / อรรถพล คุณสา - 777 RACING
86 คะแนน


CLASS : PRO-AM SKI 2 STROKE STOCK
#7 NUTTAKORN PUPAKDEE / ณัฐกร ภูภักดี - JETRIN TEAM BY YAMAHA
113 คะแนน
ดูทั้งหมด
#13 NANTAWAT SINGURAI / นันทวัฒน์ สิงห์อุไร - DRAGON JETSKI TEAM
113 คะแนน
#46 PRADIT BURI / ประดิษฐ์ บุรี - K45 MAXIMA TEAM PAW
86 คะแนน


CLASS : PRO-AM RUNABOUT 1100 STOCK
#T9 TEERAPAT MEECHAI / ธีรภัทร มีชัย - PTT LUBRICANTS FAST PERFORMANT JET SKI RACING TEAM
113 คะแนน
ดูทั้งหมด
#T20 THANAPAT THIPRAPAI / ธนภัทร ทิพย์ประไพ - B-LINKS JET SKI TEAM
96 คะแนน
#T52 SUPUK SETTURA / สุภัค เสร็จธุระ - YAMAHA WAVE RUNNER THAILAND
87 คะแนน


CLASS : PRO-AM RUNABOUT STOCK
#145 BHASAVIJ SAKSRI / ภาสวิชญ์ ศักดิ์ศรี - YAMAHA WAVE RUNNER THAILAND
113 คะแนน
ดูทั้งหมด
#899 CHANON THAWORNWANCHAI / ชานนท์ ถาวรวันชัย - FLOW JET RACING TEAM
92 คะแนน
#87 SUPHATHAT FOOTRAKUL / สุภทัต ฟูตระกูล - K45 MAXIMA TEAM PAW
91 คะแนน


CLASS : EXPERT SKI LIMITED
#T111 NANTAWAT SINGURAI / นันทวัฒน์ สิงห์อุไร - DRAGON JETSKI TEAM
120 คะแนน
ดูทั้งหมด
#19 ARNON HONGKLANG / อานนท์ หงษ์กลาง - JETRIN TEAM BY YAMAHA
101 คะแนน
#T15 KORAKOCH PINKAEW / กรกช ปิ่นแก้ว - FLAMINGO JET SKI TEAM
82 คะแนน


CLASS : EXPERT RUNABOUT 1100 SUPERSTOCK
#43 SAHARAT NGAMSOMMIT / สหรัฐ งามสมมิตร - G-FORCE POWER SPORTS PATTAYA
103 คะแนน
ดูทั้งหมด
#5 BOOK SERMSUWAN / บุ๊ค เสริมสุวรรณ - B2 JET RACING
96 คะแนน
#10 TUDSAVANUN PHUKPHOG / ทศวนนท์ เผือกผ่อง - IDEMITSU SUPERJET TEAM
93 คะแนน


CLASS : EXPERT RUNABOUT SUPERSTOCK
#70 TEERAPONG PIMPAWAT / ธีระพงษ์ พิมพาวัตร - MAXIMA POWERLAB MOTORSPORT
108 คะแนน
ดูทั้งหมด
#54 PANUPUN DITTHEE / ภาณุพันธ์ ดิษฐี - MAHIDOL C.R.C. JETSPORTS PADRIEW JET SKI TEAM
99 คะแนน
#899 CHANON THAWORNWANCHAI / ชานนท์ ถาวรวันชัย - FLOW JET RACING TEAM
96 คะแนน


CLASS : VETERANS RUNABOUT LIMITED (35+)
#654 THAWEEPOL SUKKASAME / ทวีผล สุขเกษม - PTT LUBRICANTS FAST PERFORMANT JET SKI RACING TEAM
120 คะแนน
ดูทั้งหมด
#79 TEERAPONG PIMPAWAT / ธีระพงษ์ พิมพาวัตร - E-SAN JET SKI TEAM
96 คะแนน
#111 WICHIT JITSUPOP / วิชิต จิตรสุภาพ - STORM RACING
89 คะแนน


CLASS : AMATEUR WOMEN SKI 1500 STOCK
#14 LULLANA DUANGPHOPHIM / ลัลลณา ดวงโพธิ์พิมพ์ - E-SAN JET SKI TEAM
113 คะแนน
ดูทั้งหมด
#3 PIYACHAT SINGTHOM / ปิยะฉัตร สิงห์ถม - HERO JET
103 คะแนน
#10 CHALITA KUAJAROON / ชลิตา เกื้อจรูญ - FLAMINGO JET SKI TEAM
101 คะแนน


CLASS : WOMEN RUNABOUT 1100 STOCK
#T9 LULLANA DUANGPHOPHIM / ลัลลณา ดวงโพธิ์พิมพ์ - E-SAN JET SKI TEAM
113 คะแนน
ดูทั้งหมด
#654 MUTJARIN MONGKONNANTIPARK / มุจจรินทร์ มงคลนันทิภาคย์ - PTT LUBRICANTS FAST PERFORMANT JET SKI RACING TEAM
103 คะแนน
#16 ORRAPHAN TEERAPATPANICH / อรพรรณ ธีรพัฒน์พาณิชย์ - PUSAN NAKONPATHOM JET SKI TEAM
96 คะแนน


CLASS : SEADOO 300 HP RUNABOUT PRO STOCK
#666 NAKORN SILACHAI / นาคร ศิลาชัย - MADAMGUSGA JET SKI TEAM BY NAKORN
113 คะแนน
ดูทั้งหมด
#899 ATTAPON KUNSA / อรรถพล คุณสา - 777 RACING
108 คะแนน
#111 KACHAPAN SAN-NGAM / คชาพัณ แสนงาม - FLOW JET RACING TEAM
86 คะแนน


CLASS : SEADOO SPARK NOVICE STOCK
#654 THANINRUT MONGKONNUNTHIPAK / ธนินท์รัฐ มงคลนันทิภาคย์ - PTT LUBRICANTS FAST PERFORMANT JET SKI RACING TEAM
96 คะแนน
ดูทั้งหมด
#777 PHASUTTAP MONGKOLSUTTIKUL / พศุตม์ทัพพ์ มงคลสุทธิกุล - 777 RACING
86 คะแนน
#150 SAHARAT NGAMSOMMIT / สหรัฐ งามสมมิตร - G-FORCE POWER SPORTS PATTAYA
77 คะแนน


CLASS : RIDER + SEADOO SPARK STANDARD
#81 PHASUTTAP MONGKOLSUTTIKUL / พศุตม์ทัพพ์ มงคลสุทธิกุล - 777 RACING
108 คะแนน
ดูทั้งหมด
#71 NONTAKORN NINPHUEK / นนทกร นิลพฤกษ์ - FLOW JET RACING TEAM
101 คะแนน
#51 KONPHISIT NGAMSOMMIT / กรภิสิทธิ์ งามสมมิตร - G-FORCE POWER SPORTS PATTAYA
96 คะแนน


CLASS : SEADOO 300 HP RUNABOUT NOVICE STOCK
#54 SORRAWIT PHASUK / สรวิชญ์ ผาสุข - MAHIDOL C.R.C. JETSPORTS PADRIEW JET SKI TEAM
108 คะแนน
ดูทั้งหมด
#899 ANUCHIT LEETANASAKSAKUL / อนุชิต ลีธนศักดิ์สกุล - 777 RACING
103 คะแนน
#111 KACHAPAN SAN-NGAM / คชาพัณ แสนงาม - FLOW JET RACING TEAM
92 คะแนน


CLASS : RIDER + SEADOO 300 HP RUNABOUT STANDARD
#999 SONGPOL YAIKONG / ทรงพล ใยคง - COSMO JET SKI LAKE
106 คะแนน
ดูทั้งหมด
#357 SOMKIAT RAKKHWAMSUK / สมเกียรติ รักความสุข - FLAMINGO JET SKI TEAM
103 คะแนน
#A7 AKAWIT PONGTARINPAT / เอกวิศว์ พงศ์ธารินภัทร - MADAMGUSGA JET SKI TEAM BY NAKORN
96 คะแนน


CLASS : NOVICE SKI STOCK
#6 TANAWIN MOLEE / ธนวินญ์ โมลี - FLAMINGO JET SKI TEAM
120 คะแนน
ดูทั้งหมด
#30 TANAWID MOLEE / ธนวิชท์ โมลี - FLAMINGO JET SKI TEAM
106 คะแนน
#48 TECHIN LERTPHALAPHONG / เตชินท์ เลิศพลาพงศ์ - FIFTY-NINE BY FONTON
91 คะแนน


CLASS : NOVICE RUNABOUT 1100 STOCK
#150 PONGSAWATE NGAMSOMMIT / พงศ์เศวต งามสมมิตร - G-FORCE POWER SPORTS PATTAYA
113 คะแนน
ดูทั้งหมด
#141 PIARRAT SRIKONGRUK / เพียรรัตน์ ศรีคงรักษ์ - FLOWJET RACING TEAM
103 คะแนน
#333 PANUPUN DITTHEE / ภาณุพันธ์ ดิษฐี - MAHIDOL C.R.C. JETSPORTS PADRIEW JET SKI TEAM
96 คะแนน


CLASS : NOVICE RUNABOUT STOCK
#7 MARCHAEL LOUIE BUHISAN PHILIPPINES / DEANS TEAM
106 คะแนน
ดูทั้งหมด
#54 SORRAWIT PHASUK / สรวิชญ์ ผาสุข - MAHIDOL C.R.C. JETSPORTS PADRIEW JET SKI TEAM
93 คะแนน
#145 BHASAVIJ SAKSRI / ภาสวิชญ์ ศักดิ์ศรี - YAMAHA WAVE RUNNER THAILAND
91 คะแนน

CLASS : BEGINNER SKI 2 STROKE STOCK
#639 AKIN NIPATCHAROEN / อคิน นิพัทธเจริญ - HERO JET
113 คะแนน
ดูทั้งหมด
#111 NATAPHRUET KHAMNUAN / ณฐพฤฒ คำนวล - TAPEE JET
113 คะแนน
#211 NATTANAN KEENAPAN / ณัฐนันท์ กีนะพันธ์ - MAXIMA POWERLAB MOTORSPORT
86 คะแนน


CLASS : JUNIOR SLALOM SKI 2 STROKE STOCK
#37 PONKRIT SRIVONKHAM / พลกฤษ ศรีวนค้ำ - FLAMINGO JET SKI TEAM
34 คะแนน
ดูทั้งหมด
#224 PHURIPHAT THONGKON / ภูริภัทร ทองก้อน - PTT LUBRICANTS FAST PERFORMANT JET SKI RACING TEAM
31 คะแนน
#222 SARUN SABOOMUANG / สารันต์ สะบู่ม่วง TAPEE JET
28 คะแนน


  Official Insurance : Sanctioned by : Tournament Owner : Social network :
 

Powered by Asian Multi Sport & Entertainment © 2019 by jetskiprotour.com .All right reserved.