G-SHOCK JET SKI PRO TOUR 2014-THAILAND : ROUND1
 
 

 

VDO Aring Round1
• Chapter 1
VDO Aring Round1
• Chapter 2
VDO Aring Round1
• Chapter 3
VDO Aring Round1
• Chapter 4
VDO Aring Round1
• Chapter 5
 
 
Class A
•PRO-AM SKI OPEN
SPORT GP
PRO-AM RUNABOUT 800 OPEN
•PRO-AM RUNABOUT OPEN
•PRO-AM RUNABOUT LIMITED
•PRO-AM RUNABOUT 4 STROKE STOCK
 
Class B
•EXPERT RUNABOUT OPEN
•EXPERT RUNABOUT LIMITED
•EXPERT VETERANS RUNABOUT LIMITED (40+)
•MASTERS (40+) SKI OPEN
•AMATEUR SKI LIMITED
•AMATEUR WOMEN SKI LIMITED
•AMATEUR RUNABOUT 800 LIMITED
Class C
•NOVICE SKI STOCK
•NOVICE RUNABOUT STOCK
•BEGINNER SKI 2 STROKE STOCK
•JUNIOR SLALOM SKI 2 STROKE STOCK